Arthur Melo đã trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn trước trận đấu với Napoli ở Detroit, Michigan sau đây và ngày. Trong cuộc phỏng vấn này, Arthur đã nói về Neymar, về Coutinho, về mùa giải sắp tới, và nhiều thứ nữa…FCBVN gửi đến các bạn những nội dung của cuộc phỏng vấn này như dưới đây.

Các bài khác …