Vicenç Reig là vị chủ tịch có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử FC Barcelona. Ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 11 tháng 11 năm 1908, thời điểm câu lạc bộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc đó, câu lạc bộ chỉ còn lại 38 thành viên và Reig (người đã chơi cho đội bóng từ năm 1900 đến năm 1903) đã phải đối đầu với những người không có thiện cảm với ông. Ông đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trong cau lạc bộ nhưng ông chỉ nhận thấy những điều tồi tệ nhất xảy đến. Chỉ sau 22 ngày, ông đã quyết định từ chức chủ tịch câu lạc bộ. Ông đã triệu tập một phiên họp bất thường giữa các thành viên và nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho Joan Gamper.