Josep Vidal Ribas trở thành chủ tịch của Barcelona chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai nhiệm kỳ của Marquis de la Mesa de Asta.

Với quyết định từ chức lần đầu tiên của Marquis, Vidal-Ribas đã được chọn đứng đầu một ủy ban lâm thời điều hành CLB từ 10-7 đến 13-8-1942. Vidal-Ribas, xuất thân từ một gia đình có truyền thống ủng hộ Barcelona, ông đã từng là phó chủ tịch của CLB và nhiều năm sau đó ông vẫn là thành viên của ban lãnh đạo với vị trí thư ký. Sự trở lại bắt buộc của Piñeyro đã kết thúc nhiệm kì chỉ kéo dài 33 ngày của Vidal-Ribas.