Ban lãnh đạo

Chọn
Hiển thị # 
Tên Bộ phận Điện thoại Tỉnh Thành phố Quốc gia
Đỗ Thái Sơn Phó Chủ tịch (phụ trách đối nội). 0913322644 Hà Nội
Lê Thùy Mai Phó Chủ tịch (phụ trách đối ngoại) 0913043380 Tp. Hồ Chí Minh
Lê Quốc Vinh Phó Chủ tịch (phụ trách phát triển phong trào) 0914376789 Nghệ An
Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam 0904961311 Hà Nội