Báo cáo kiểm toán của Price Waterhouse Coopers

Bộ phận kiểm toán độc lập từ PricewaterhouseCoopers đã đưa ra 5 kết luận liên quan đến scandal của Barça gần đây:

 

  1. Trong các bản hợp đồng liên quan đến việc theo dõi và phân tích phương tiện truyền thông, FC Barcelona đã không yêu cầu thực hiện chiến dịch phỉ báng bất cứ cá nhân nào.
  2. Không có sự tồn tại của tham nhũng.
  3. Giá trị của các dịch vụ ký kết nằm trong mức giá của thị trường.
  4. Mặc dù vậy, CLB thừa nhận việc chính thức hóa và gia hạn hợp đồng không tuân thủ các biện pháp kiểm soát nội bộ. HĐQT đã được thông báo về việc này trong nhiều lần.
  5. Dựa theo yêu cầu và những dich vụ đã ký kết, các công ty cung cấp chưa thực hiện đầy đủ phần việc thực sự của họ.

Phát biểu về những kết luận này, phát ngôn viên CLB, ông Josep Vives cho hay:

“Sau hai tháng bị buộc tội, Barça yêu cầu các phương tiện truyền thông cải chính lại các thông tin. [Những lời đồn] đã bị bác bỏ bởi một bản báo cáo được đưa ra bởi các kiểm toán viên, những người có quyền truy cập vô hạn vào nguồn thông tin.”

Chi tiết tại đây: https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/1712708/fc-barcelona-statement-on-the-audit-report-carried-by-the-firm-price-waterhouse-coopers