Sau khi Francesc de Moxó từ chức, đã có những sự phân chia sâu sắc trong nội bộ câu lạc bộ. Nhiều thành viên muốn phó chủ tịch Joaquim Peris de Vargas dẫn dắt câu lạc bộ; nhưng cũng có rất nhiều người khác phản đối kịch liệt ý kiến này. Một nhóm các thành viên mới đã gặp nhau trong 1 phiên họp toàn thể vào ngày 30 tháng 6 năm 1914, và nhất trí bầu Àlvar Presta làm chủ tịch mới của câu lạc bộ.

Nhưng điều đó cũng không giúp giải quyết được những rạn nứt trong lòng câu lạc bộ. Chỉ 3 tháng sau khi làm chủ tịch, Presta đã xin từ chức vào ngày 29 tháng 9. Đó là hệ quả của mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ban lãnh đạo và các thành viên của câu lạc bộ. Phó chủ tịch Peris de Vargas tạm thời lên tiếp quản chiếc ghế chủ tịch.