Menu
02-09 2009

John Barrow (1917)

John Barrow là huấn luyện viên chính thức đầu tiên của FC Barcelona trong lịch sử câu lạc bộ. Ông về với The Lescort dưới thời của chủ tịch Hans Gamper và đảm nhận cương vị trong vòng 4 tháng, nhưng do thành tích không được tốt nên đã bị sa thải và thay thế bởi Jack Greenwell.