Menu

Điều hành

Nhóm điều hành và phát triển trang tin Cộng đồng

Filter
Display # 
Name Position
Nguyễn Văn Bằng Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông, trực tuyến
Phạm Hữu Tài Điều hành hoạt động trực tuyến
Đỗ Thái Sơn Chủ tịch FCBVN
Thái Kim Châu Phụ trách FCB Huế - Đà Nẵng
Kiều Tuấn Cường Chủ tịch FCB Hà Nội
Lê Thùy Mai Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại