Menu
17-08 2017

Nguyễn Văn Bằng trúng cử Chủ tịch FCBVN khóa V

Bang

Đại hội Cộng đồng Barçamania Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Cần Thơ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài dấu ấn về các hoạt động giao lưu thì sự kiện chính trị quan trọng của FCBVN là bầu ra Ban lãnh đạo Cộng đồng Barçamania Việt Nam khóa mới điều hành Cộng đồng trong khóa 5 kéo dài từ 2017-2019.

Đã có tổng cộng 44 phiếu đến từ đại diện các Hội FCB tỉnh thành của cả nước. Trong đó có 10 phiếu không hợp lệ.

Kết quả: Barçamania đến từ thủ đô là anh Nguyễn Văn Bằng đã trúng cử Chủ tịch Cộng đồng với tỷ lệ số phiếu là 79,4% bỏ xa người đứng thứ hai được 11,7%.

Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Biệt danh tại FCBVN: Autumnruv
Sinh nhật 13-11-1984
Quê quán: Mỹ Đức - Hà Nội
Thường trú: Hà Đông - Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Chuyên môn: Kỹ sư giao thông
Học vị: Thạc sĩ
_______________
Quá trình tham gia hoạt động tại Cộng đồng Barçamania Việt Nam

- Tháng 8/2009: Tham gia hoạt động tại Diễn đàn Barçamania Việt Nam với bút danh Autumnruv.
- Tháng 12/2009: Được tín nhiệm chỉ định làm Cán bộ quản lý của Diễn đàn Barçamania Việt Nam
- Tháng 2/2010: Được tín nhiệm chỉ định làm Quản lý Diễn đàn Barçamania Việt Nam
- Tháng 11/2011: Tham gia Ban lãnh đạo Cộng đồng Barçamania Việt Nam khóa I với chức danh Ủy viên phụ trách hoạt động trực tuyến.
- Tháng 8/2013: Tham gia Ban lãnh đạo Cộng đồng Barçamania Việt Nam khóa II với chức danh Ủy viên phụ trách hoạt động trực tuyến, trực tiếp Quản trị Diễn đàn Barçamania Việt Nam.
- Tháng 8/2013: Tham gia điều hành trang tin Cộng đồng Barçamania Việt Nam.
- Tháng 9/2016: Tham gia Ban lãnh đạo Cộng đồng Barçamania Việt Nam khóa IV với chức danh Phó Chủ tịch Cộng đồng.
- Tháng 8/2017: Tham gia Ban lãnh đạo Cộng đồng Barçamania Việt Nam khóa V với chức danh Chủ tịch Cộng đồng

FCBVN

Đại diện thông tin của Cộng đồng Barçamania Việt Nam

Website: www.fcbarcelona.com.vn/diendan/index.php